ACADEMY COURSES

The Shave

 

Privacyverklaring

Ingangsdatum 25 mei 2018

 

Deze Website Privacyverklaring (de "Privacyverklaring") beschrijft hoe Wahl Clipper Corporation en de dochterondernemingen ("Wahl" of "wij") uw informatie verzamelt, gebruikt en deelt. Het beschrijft onze praktijken voor het verzamelen, gebruiken, bijwerken, beveiligen en onthullen van gegevens die we van u verzamelen of die u ons eventueel verstrekt wanneer u onze Websites bezoekt via https://wahl.com, http://wahlpro.com, http://www.somahaircare.com, https://wahlbarberbattle.com, https://wahlanimal.com, en https://wahlglobal.com (“Websites”).

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op gegevens die we verzamelen: (1) via de Websites, (2) via elektronische berichten tussen u en de Websites (bijv. e-mail, sms-berichten etc.) en (3) tijdens uw interacties met eventuele advertenties of toepassingen op websites en diensten van derden.

 

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op gegevens die zijn verzameld: (1) door Wahl offline (2) via een andere website die door Wahl or een derde partij wordt geëxploiteerd of (3) door een derde partij (waaronder onze dochterondernemingen) die koppelen naar of toegankelijk zijn via de Websites.

 

Contactgegevens

De Wahl Clipper Corporation bevindt zich in 2900 North Locust Street, Sterling, Illinois 61081.  Uw eventuele vragen of opmerkingen over de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens en communicatie verzamelen en gebruiken kunnen worden gericht aan het postadres van Wahl, via e-mail naar privacy@wahlclipper.com of telefonisch via
815-625-6525

 

Toepasselijkheid en geldigheid

 

Toepasselijkheid

Deze Privacyverklaring geldt alleen voor de Websites en het verzamelen, gebruiken, onthullen en beveiligen van uw gegevens door Wahl. De Privacyverklaring is niet van toepassing op websites, toepassingen of services van derde partijen.

 

Voordat u de Websites bezoekt, gebruikt of er een interactie mee aangaat, dient u de bepalingen en voorwaarden van deze Privacyverklaring aandachtig door te nemen. Uw gebruik van de Websites valt verder onder onze Servicevoorwaarden (https://www.wahl.com/legal) die ook zijn opgenomen in uw overeenkomst met Wahl via deze verwijzing.

 

Het recht op gebruik van de Websites

De Websites zijn niet gericht op kinderen onder de leeftijd van 16 jaar. Je mag geen gebruik maken van de Websites als je jonger bent dan 16 jaar. Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je geen informatie aanbieden op onze Websites.  Als wij vaststellen dat we informatie van een kind onder de 16 hebben verzameld of ontvangen, zullen we die informatie onmiddellijk verwijderen. Als u van mening bent dat we persoonlijke gegevens van of over een kind onder de 16 hebben verzameld, neem dan contact met ons op via privacy@wahlclipper.com om aanvullende informatie te geven of te verzoeken de betreffende gegevens uit onze database te verwijderen.

 

Het verzamelen en gebruiken van gegevens

Wahl verzamelt op verschillende manieren gegevens over u en uw gebruik van de Websites, waaronder de door u verstrekte gegevens aan ons en de door ons automatisch verzamelde gegevens over u tijdens uw bezoek aan of interactie met de Websites. Dergelijke verwerking is noodzakelijk om u bruikbare Websites te kunnen aanbieden.

 

Lees onze Privacyverklaring en Servicevoorwaarden zorgvuldig door om onze beleidsregels en praktijken met betrekking tot uw gegevens en hoe we hiermee omgaan, te begrijpen. Door onze Privacyverklaring en Servicevoorwaarden te accepteren, bevestigt u dat u ons beleid hebt gelezen en begrepen, inclusief de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken en de reden hiervan. Gebruik de Websites niet als u niet wilt dat wij uw persoonlijke gegevens verzamelen of verwerken op wijze beschreven in dit beleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of apps van derde partijen.

Door de Websites te gebruiken, bevestigt u dat Wahl uw gegevens zal gebruiken in de Verenigde Staten, Duitsland en de andere landen waar Wahl actief is. Houd er rekening mee dat de privacywetgeving en -normen in bepaalde landen, inclusief de rechten van autoriteiten om toegang te nemen tot uw persoonlijke gegevens, kunnen afwijken van de wetten die van toepassing zijn in het land waar u woont. We zullen persoonlijke gegevens alleen overdragen naar landen waar het ons wettelijk is toegestaan om persoonlijke gegevens naar over te dragen en wij zullen stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie de juiste bescherming blijft genieten. Lees verder voor meer informatie over de wijze waarop we de persoonlijke gegevens beschermen die naar een land buiten Europa zijn overgedragen.

 

De soorten gegevens die Wahl over u kan verzamelen zijn onder andere:

 

Gegevens die u aan ons verstrekt:       

 

Accountinggegevens: Sommige gebruikers van de Websites kunnen zich registreren voor een account (een "Websites-account"). Wij eisen niet dat u zich registreert voor het gebruik van onze Websites. Als u zich echter registreert voor een Websites-account, krijgt u toegang tot de gebieden en functies in de Websites waarvoor registratie is vereist. Wahl verzamelt bepaalde gegevens over u in verband met uw registratie voor een Websites-account, waaronder misschien persoonlijke gegevens en andere informatie, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord.

 

Informatie over correspondentie: Als u zich aanmeldt, ons een e-mail stuurt, abonneert op onze nieuwsbrieven of mailinglijsten, kunnen we uw bericht, e-mailadres en contactgegevens bewaren om te reageren op uw verzoeken, de gevraagde producten of Websites te bieden en om kennisgevingen of andere e-mails naar u te sturen. Wij delen of verkopen geen persoonlijke gegevens aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Als u in de toekomst geen e-mails van ons wenst te ontvangen, kunt u ons dit laten weten door ons een e-mail te sturen, waarin u dit aangeeft bij privacy@wahlclipper.com of door de afmeldinstructies in een door ons verzonden e-mail op te volgen.  Als u uw e-mailadres aan ons verstrekt, ontvangt u mogelijk periodieke mailingen van ons met informatie over nieuwe producten en diensten of aankomende evenementen. Als u dergelijke mailingen niet wenst te ontvangen, kunt u ons dit laten weten door contact met ons op te nemen via privacy@wahlclipper.com of door het telefoonnummer hierboven te bellen. Houd er rekening mee dat een verzoek om uw e-mailadres uit onze lijsten te verwijderen enige tijd in beslag kan nemen. Ook kunnen we alsnog contact met u opnemen om belangrijke aankondigingen of kennisgevingen met betrekking tot de Websites te verstrekken.

 

Informatie over ondersteuning: U verstrekt mogelijk gegevens aan ons via een verzoek om ondersteuning dat via de Websites wordt ingediend. We zullen deze gegevens gebruiken om u te helpen met uw verzoek en wij kunnen deze gegevens bewaren om u of andere gebruikers te helpen met ondersteuningsverzoeken. Stuur ons alstublieft geen informatie via een ingezonden ondersteuningsverzoek, inclusief vertrouwelijke of gevoelige informatie waarvan u niet wilt dat Wahl of onze Dienstverleners er toegang toe kunnen hebben of in de toekomst gebruiken.

 

Informatie over formulieren: We kunnen formulieren gebruiken om bepaalde informatie van u op de Websites op te vragen, zoals uw contactgegevens, om te helpen bij het contact of de serviceverzoeken. Deze informatie kan persoonlijke gegevens omvatten.

 

Registratie van een product: Wij verzamelen persoonlijke gegevens van u wanneer u informatie opvraagt bij Wahl of uw product registreert op de Websites. Wij gebruiken deze informatie om met u te communiceren over uw product en andere producten van Wahl, om met u te communiceren over uw vraag en om uw vragen te beantwoorden.

 

Informatie die we automatisch verzamelen:

 

Wij gebruiken automatische gegevensverzamelings- en analysetechnologieën, bijvoorbeeld Google Analytics, om verzamelde en gebruikerspecifieke gegevens te verzamelen over uw apparatuur, domeinnaam, gebruikspatronen, communicatiegegevens en de bronnen die u op de Websites bezoekt en gebruikt, inclusief uw IP-adres en blader- en navigatiepatronen. Deze informatie wordt gebruikt om onze Websites te verbeteren. Wij verwerken automatisch verzamelde gegevens overeenkomstig de wettelijke grondslag waarop het legitieme belang van Wahl berust om het gebruik van de Websites te analyseren. Gegevens die we automatisch verzamelen door uw gebruik van de Websites zijn onder andere:

 

Cookies, web beacons, links en andere trackingtechnologieën: Wahl kan met behulp van cookies, web beacons, links, Google Analytics en andere trackingtechnologieën bijhouden hoe u de Websites gebruikt en ermee communiceert.  We doen dit om het gebruik van de Websites te analyseren en de Websites te verbeteren. Met behulp van dit soort technologieën kunnen we automatisch gegevens verzamelen over uw gebruik van de Websites en andere online activiteiten, inclusief onze e-mailcorrespondenties, diensten van derden, clienttoepassingen en bepaalde online activiteiten nadat u de Websites hebt verlaten. Informatie over links wordt over het algemeen alleen in geaggregeerde vorm geanalyseerd. Sommige Websites functioneren misschien niet goed als u cookies uitschakelt. Dergelijke gegevens kunnen analytische gegevens omvatten, alsmede de sites die u bezocht voor uw bezoek aan onze Websites, het gebruikte browsertype, besturingssysteem en de trackinggegevens van uw interacties met onze content en e-mails.

 

We werken samen met derden om onze advertenties op andere sites te beheren. Onze externe partners kunnen cookies of vergelijkbare technologieën gebruiken om u advertenties aan te bieden op basis van uw browse-activiteiten en interesses.

 

Unique Identifiers: Wanneer u de Websites gebruikt of bezoekt, kunnen wij toegang krijgen tot een of meer "Unique Identifiers” of deze verzamelen, monitoren, opslaan op uw apparaat en/of extern opslaan, zoals een universally unique identifier ("UUID"). Er kan een Unique Identifier op uw apparaat achterblijven, zodat u sneller kunt inloggen en beter door de Websites kunt navigeren. Sommige functies van de Websites werken misschien niet goed als het gebruik of de aanwezigheid van Unique Identifiers is beperkt of uitgeschakeld.

 

Analyse van gegevens: We gebruiken gegevensanalyses om de sitefunctionaliteit te waarborgen en de Websites te verbeteren. We gebruiken mobiele analysesoftware om de functionaliteit van de Websites op uw telefoon aan ons te verduidelijken. Deze software kan informatie vastleggen zoals het aantal keren dat u de Websites gebruikt, wat er binnen de Websites gebeurt, het geaggregeerde gebruik, prestatiegegevens, app-fouten, foutopsporingsinformatie en waarvandaan de Websites werden bezocht. We koppelen de informatie die we in de analysesoftware opslaan niet aan persoonlijk herleidbare informatie die u indient via de mobiele applicatie.

 

Gegevens van logbestanden: Wanneer u onze Websites gebruikt, ontvangen we mogelijk loggegevens, zoals uw IP-adres, browsertype, toegangstijden, besturingssysteem van domeinnamen, de verwijzende webpagina('s), bezochte pagina's, locaties, uw mobiele provider, apparaatgegevens (inclusief id's van uw apparaat en applicaties), zoektermen en cookiegegevens. Wij ontvangen loggegevens wanneer u interacteert met onze Websites, bijvoorbeeld wanneer u onze Websites bezoekt, inlogt op onze Websites of onze e-mailmeldingen gebruikt. Wahl gebruikt gegevens uit logbestanden om de Websites aan te bieden en deze te begrijpen en verbeteren, alsmede het aanpassen van de inhoud die we aan u laten zien. Wahl kan dit logbestand koppelen aan andere gegevens die door Wahl via de Websites over u worden verzameld.

 

Openbare informatie: Wahl kan ook via publiek toegankelijke bronnen gegevens over u verzamelen. Informatie die u publiekelijk toegankelijk maakt in een openbaar of open forum, zoals een sociaal netwerk, wordt in deze Privacyverklaring beschouwd als publiekelijk toegankelijke informatie en kan worden verzameld door Wahl. Houd er rekening mee dat alle informatie of gegevens die u deelt met of verstrekt aan derden die gebruikmaken van de Websites of gerelateerd zijn aan uw gebruik van de Websites, noch privé noch vertrouwelijk zijn. Wahl is niet verantwoordelijk voor inhoud of gegevens die u publiceert of met derden deelt. Deel geen gegevens waarvan u niet wilt dat deze publiekelijk toegankelijk zijn.

Het gebruik van gegevens

Wahl gebruikt de gegevens die we over u ontvangen voor de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring. Wij verwerken de persoonlijke gegevens die we over u via onze Websites verzamelen op grond van het legitieme doeleinde u de Websites en bijbehorende functionaliteiten te kunnen bieden. Wahl en andere Dienstverleners die zich bezighouden met de Websites hebben de gegevensverwerking nodig voor legitieme doeleinden. In voorkomende gevallen kunnen we ons beroepen op andere rechtsgronden, zoals uw toestemming voor bepaald gebruik van gegevens.

 

Voorbeelden van hoe we uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken en de wettelijke grondslagen hiervan, zijn de volgende:

 

Gebruik van gegevens

De wettelijke grondslagen

(1) De presentatie van onze Websites en de inhoud hiervan, inclusief optimalisatie van gebruik en de interface van onze Websites

AVG, art. 6 (1) (f):  Wahl of een derde partij hebben de persoonlijke gegevens nodig voor legitieme doeleinden en doen met het gebruik geen afbreuk aan gegevenssubjecten.

(2) Het doel is om u te voorzien van communicatie, informatie of diensten, onder andere de informatie of diensten die u bij ons aanvraagt

AVG, art. 6 (1) (f):  Wahl of een derde partij hebben de persoonlijke gegevens nodig voor legitieme doeleinden en doen met het gebruik geen afbreuk aan gegevenssubjecten.

(3) Het analyseren van uw gebruik van de Websites en het bijwerken, aanpassen, verbeteren, toespitsen, individueel aanpassen of anderszins wijzigen van onze Websites en bijbehorende functionaliteiten

AVG, art. 6 (1) (f):  Wahl of een derde partij hebben de persoonlijke gegevens nodig voor legitieme doeleinden en doen met het gebruik geen afbreuk aan gegevenssubjecten.

(4) Het aan u verzenden van kennisgevingen over uw account

AVG, art. 6 (1) (f):  Wahl of een derde partij hebben de persoonlijke gegevens nodig voor legitieme doeleinden en doen met het gebruik geen afbreuk aan gegevenssubjecten.

(5) Het nakomen van onze verplichtingen en het uitoefenen van onze rechten, voortvloeiende uit de overeenkomsten tussen u en ons

AVG, art. 6 (1) (f):  Wahl of een derde partij hebben de persoonlijke gegevens nodig voor legitieme doeleinden en doen met het gebruik geen afbreuk aan gegevenssubjecten.

(6) Het melden van wijzigingen aan onze Websites of wijzigingen in andere diensten die wij aanbieden of leveren

AVG, art. 6 (1) (f):  Wahl of een derde partij hebben de persoonlijke gegevens nodig voor legitieme doeleinden en doen met het gebruik geen afbreuk aan gegevenssubjecten.

(7) Het voor u mogelijk maken om deel te nemen aan de interactieve functies op onze Websites

AVG, art. 6 (1) (f):  Wahl of een derde partij hebben de persoonlijke gegevens nodig voor legitieme doeleinden en doen met het gebruik geen afbreuk aan gegevenssubjecten.

(8) Of met uw toestemming een ander doel

Het gegevenssubject heeft toestemming verleend.

 

Informatie delen

Tijdens uw bezoeken aan en gebruik van de Websites, verzamelen, gebruiken, delen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Wahl zal uw persoonlijke privégegevens niet zonder uw toestemming delen, verkopen, verhuren of anderszins onthullen aan derden, behalve in de beperkte omstandigheden die worden beschreven in deze Privacyverklaring, waaronder:

Geaggregeerde niet-persoonlijke gegevens: We kunnen via de Websites verzamelde, geaggregeerde en niet-persoonlijke gegevens zonder beperking onthullen, waaronder gegevens die niet naar specifieke personen verwijzen. Wahl kan demografische informatie delen met zakelijke partners, maar de informatie zal worden geaggregeerd en gedepersonaliseerd, zodat persoonlijke informatie niet wordt onthuld.

 

Binnen Wahl: Wahl kan de gegevens intern en met gelieerde en dochterondernemingen delen en verwerken. De medewerkers van Wahl kunnen indien nodig toegang nemen tot uw gegevens om in het kader van de normale gang van zakelijke activiteiten de Websites te leveren en exploiteren. Dit omvat informatie over uw gebruik en interactie met de Websites.

Dienstverleners: Wahl werkt samen met verschillende organisaties en personen om u de Websites aan te bieden (“Dienstverleners”), zoals hostingbedrijven voor websites en gegevens en bedrijven die analytische informatie verzorgen, bijv. Google Analytics. Wahl heeft dergelijke externe Dienstverleners nodig om de Websites te helpen beheren, presenteren en op de markt brengen. Deze derden hebben slechts beperkte toegang tot uw gegevens en kunnen deze alleen gebruiken om activiteiten uit te voeren in opdracht van Wahl. Gegevens die we delen met onze Dienstverleners kunnen zowel gegevens zijn die u ons verstrekt als gegevens die we over u verzamelen, waaronder persoonlijke gegevens en informatie, verkregen via hulpmiddelen die ertoe dienen gegevens te verzamelen, zoals cookies, web beacons en logbestanden.

 

Wahl neemt voldoende maatregelen om de Dienstverleners te verplichten uw gegevens namens Wahl redelijkerwijze te beschermen. Wanneer Wahl vaststelt dat een Dienstverlener de gegevens onjuist gebruikt of onthult, zal Wahl in commercieel opzicht voldoende maatregelen nemen om dergelijk onthullingen en oneigenlijk gebruik te beëindigen of corrigeren.

 

Het delen van persoonlijke gegevens met onze Dienstverleners is wettelijke gegrond omdat Wahl de Websites met legitieme doeleinden exploiteert. Het gebruik van Dienstverleners vaak noodzakelijk om u de Websites te kunnen aanbieden, vooral als dergelijke bedrijven een belangrijke rol spelen in het functioneren en beveiligen van onze Websites. In enkele andere gevallen zijn deze Dienstverleners niet strikt noodzakelijk om de Websites te kunnen aanbieden, maar helpen ze de Websites te verbeteren, bijvoorbeeld door ons te assisteren bij onderzoek naar betere dienstverlening aan onze gebruikers. In de laatst genoemde gevallen dient de samenwerking met Dienstverleners het legitieme doeleinde de Websites te verbeteren.

 

Zakelijke transacties: Wahl kan andere bedrijven of activa kopen, de eigen bedrijfsmiddelen verkopen of betrokken raken bij een faillissement, fusie, overname, reorganisatie of verkoop van activa (een "Zakelijke transactie"). Uw gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, kunnen deel uitmaken van activa die worden verkocht of overgedragen als onderdeel van een Zakelijke transactie.

 

Veiligheid en wettelijke verzoeken: Het is mogelijk dat we gebruikersinformatie van Websites moeten vrijgeven vanwege wettelijk gerechtigde verzoeken, zoals dagvaardingen of gerechtelijke bevelen of om ons te houden aan toepasselijke wetgeving. We onthullen over het algemeen geen gebruikersinformatie tenzij we te goeder trouw van mening zijn dat een informatieverzoek van rechtshandhavingsinstanties of particuliere partijen voldoet aan de toepasselijke, wettelijke normen. We kunnen uw informatie delen wanneer wij menen dat het noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, onze belangen of eigendommen te beschermen, via de Websites of met behulp van de naam Wahl gepleegde fraude of andere illegale activiteiten te voorkomen of om de veiligheid van een persoon te beschermen. Dit kan het delen van informatie met andere bedrijven, advocaten, bureaus of overheidsinstanties omvatten. Niets in deze Privacyverklaring is bedoeld om u te beperken in uw eventuele juridische verdedigingen of bezwaren tegen het op verzoek onthullen van uw gegevens aan een derde partij, waaronder de overheid.

 

Uw rechten en keuzes met betrekking tot uw gegevens

 

Uw rechten

Wahl streeft ernaar alle personen de rechten toe te kennen die zijn gemandateerd door de voor hen geldende rechtsmacht. Niet alle hierin besproken rechten zijn van toepassing op ieder gegevenssubject en zijn mogelijk niet van toepassing op u, afhankelijk van uw rechtsgebied.

 

U heeft mogelijk voordeel bij een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens die door ons worden gebruikt. Sommige rechten zijn alleen van toepassing in bepaalde beperkte gevallen, afhankelijk van uw locatie. U kunt uw persoonlijke gegevens eventueel beheren, wijzigen, beperken of verwijderen door contact met ons op te nemen. Op verzoek zal Wahl de vraag beantwoorden of wij uw persoonlijke gegevens bewaren.   In sommige gevallen waarin wij gegevens van u gebruiken, kunt u gerechtigd zijn het recht om de wijze waarop wij uw persoonlijke informatie gebruiken, te beperken. In bepaalde omstandigheden hebt u ook het recht om verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken en om een ​​kopie van uw persoonlijke gegevens te ontvangen in een gemakkelijk toegankelijke vorm.

 

In zoverre dergelijke rechten door de wetgeving worden toegekend aan individuele gegevenssubjecten, waaronder alle gegevenssubjecten in de Europese Unie ("EU"), kunnen de volgende rechten van toepassing zijn:  Het recht op toegang (AVG, artikel 15); het recht op rectificatie (AVG, artikel 16); het recht op verwijdering (AVG, artikel 17); het recht op beperking van gebruik (AVG, artikel 18); het recht van bezwaar (AVG, artikel 21) en indien van toepassing: het recht op gegevensportabiliteit (AVG, artikel 20). Mogelijk hebt u ook het recht een ​​klacht in te dienen bij een bevoegde instantie voor gegevensprivacy (GDPR, artikel 77).

 

Als wij op grond van onze legitieme belangen of in het algemeen belang uw gegevens verwerken zoals uitgelegd in deze Privacyverklaring, kunt u onder bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen deze verwerking. In dergelijke gevallen zullen wij uw gegevens niet meer verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen hebben om hiermee door te gaan, dan wel om juridische redenen. Wanneer we uw gegevens gebruiken voor direct marketing, kunt u altijd bezwaar maken door de afmeldingsprocedure in dergelijke berichten op te volgen of door uw accountinstellingen te wijzigen.

 

Als u toestemming hebt gegeven voor bepaalde gegevensverwerking, bent u gerechtigd die toestemming op elk gewenst moment in te trekken door contact op te nemen met Wahl via:  privacy@wahlclipper.com.  Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de deugdelijkheid van ons gebruik van uw persoonlijke gegevens tot aan het moment waarop u de toestemming introk.

 

Toegang tot de gegevens die Wahl over u heeft verzameld

Wahl verwelkomt u contact met ons op te nemen betreffende de informatie die wij over u hebben verzameld, inclusief de aard en juistheid van de gegevens die over u zijn verzameld of om uw gegevens te actualiseren, wijzigen of verwijderen, u af te melden voor bepaalde websites die uw gegevens gebruiken of om een toestemming die u mogelijk aan Wahl hebt gegeven, in te trekken.

 

Houd er rekening mee dat verzoeken om uw gegevens te wissen of verwijderen niet noodzakelijkerwijs garanderen dat de gepubliceerde inhoud of gegevens volledig of uitgebreid worden verwijderd en dat verwijderde gegevens voor onbepaalde tijd in back-upkopieën kunnen blijven bestaan. Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om uw gegevens te laten verwijderen of u af te melden voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens dat bepaalde functies, waaronder, maar niet beperkt tot toegang tot de Websites misschien niet langer voor u beschikbaar zijn.

 

We kunnen de gegevens die we over u verzamelen zolang behouden als nodig is om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen of voorvoor onbepaalde tijd, maar over het algemeen zullen gegevens alleen worden bewaard voor zolang dit nodig is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld of anderszins indien wettelijk vereist. Bovendien kunnen we uw persoonlijke gegevens uit onze systemen verwijderen als onderdeel van een gegevensbewaarplan.  Na beëindiging of deactivering van een account voor de Websites bewaart Wahl misschien uw gegevens en inhoud gedurende een commercieel redelijke tijdsperiode voor doelstellingen zoals back-ups, archivering en controle.

 

Communicaties van Wahl niet langer ontvangen

Gebruikers kunnen ervoor kiezen om bepaalde berichten van Wahl niet langer te ontvangen door de afmeldingsprocedure te volgen die is vermeld in een e-mailcommunicatie of door contact met ons op te nemen via de hierboven genoemde contactgegevens. Houd er echter rekening mee dat u zich niet kunt afmelden voor berichten gerelateerd aan de Websites, zoals accountverificaties en -wijzigingen, updates van websitefuncties of technische en beveiligingsberichten.

 

Niet traceren

Wahl heeft op dit moment geen procedure in werking om automatisch te reageren op "Do Not Track" (DNT)-signalen van webbrowsers, mobiele apparaten of andere mechanismen. Door uw gebruik van de Websites kunnen, afhankelijk van de industriële normen, derden onder andere persoonlijke gegevens verzamelen over uw online activiteiten in de loop van de tijd via verschillende websites of online diensten. U kunt u afmelden voor online gedragsadvertenties via http://www.aboutads.info/choices/. U kunt ook bepaalde traceringen beperken door de cookies in uw webbrowser uit te schakelen.

 

Gegevensbeveiliging

 

Beveiliging van uw gegevens

Wahl onderneemt redelijke inspanningen om de privacy, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van uw gegevens te beschermen en beveiligen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, onthulling, wijziging en vernietiging. Wahl implementeert beveiligingsmaatregelen die worden beschouwd als passend en in overeenstemming met de industriële normen. Omdat geen enkel gegevensbeveiligingsprotocol ondoordringbaar is, kan Wahl de veiligheid van de gebruikte systemen of databases niet garanderen, noch kunnen we garanderen dat persoonlijke gegevens die we over u verzamelen niet zonder toestemming worden geschonden, onderschept, vernietigd, geopend of anderszins onthuld. Dienovereenkomstig worden alle gegevens die u op uw eigen risico naar of van Websites overgedragen.

 

Wij stellen het op prijs als u uw deel van de verantwoordelijkheid draagt voor het veilig houden van uw gegevens. U bent ervoor verantwoordelijk de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account bij de Websites te bewaren en u bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw wachtwoord of account plaatsvinden op de Websites. Wahl behoudt uitdrukkelijk het recht om uw toegang tot de Websites en iedere overeenkomst die u hebt met Wahl met betrekking tot de Websites, te beëindigen indien wij vaststellen of vermoeden dat u uw account voor de Websites of wachtwoordinformatie aan een onbevoegde derde bekend hebt gemaakt.

 

Aanvullende bepalingen met betrekking tot de Websites en uw gegevens

 

Overdracht en opslag van uw gegevens

Houd er rekening mee dat de gegevens die Wahl over u verzamelt door ons kan worden overgedragen, verwerkt en/of geopend in de Verenigde Staten, Duitsland of een ander land waar wij of onze Dienstverleners actief zijn. Houd er rekening mee dat uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan en onderhouden op computers buiten uw eigen land, waar mogelijk de privacywetgeving anders is en minder gegevensbescherming is vereist dan in het land waar u woont. Als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt en ons toestaat informatie over u te verzamelen, moet u er rekening mee houden dat Wahl uw persoonlijke gegevens naar de Verenigde Staten kunnen worden overdragen, verwerkt en opgeslagen.

 

Indien u zich in de Europese Economische Ruimte ("EER") bevindt of in een andere regio met wetgeving die het verzamelen en gebruiken van gegevens reguleert, dan kan de wetgeving verschillen van de Amerikaanse wetgeving. Houd er rekening mee dat we informatie kunnen doorgeven aan een land of rechtsgebied dat niet over dezelfde gegevensbeschermingswetten beschikt als uw rechtsgebied, zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Uw gegevens kunnen ook worden verwerkt door medewerkers buiten de EER die voor ons werken of voor een van onze Dienstverleners, eveneens zoals beschreven.

 

Hosting van de Websites: Wahl werkt samen met de volgende Dienstverleners voor het hosten van de Websites:

 

Webdomein

Hostingprovider

wahl.com & wahlUSA.com

Amazon Web Services

wahlglobal.com

Azure en Amazon Web Services

wahlpro.com

Digital Ocean

somahaircare.com

Digital Ocean

wahlbarberbattle.com

Digital Ocean

wahlanimal.com

Mindfire Communications, Inc.

 

 

Wij delen onder meer uw persoonlijke gegevens met onze websitehost om de gegevens te verwerken die we via uw gebruik van de Websites hebben verkregen.

 

Gegevenshosting: Wahl werkt samen met de volgende gegevenshosts:

 

Webdomein

Data Hosting

wahl.com & wahlUSA.com

Drupal, Perch en Magento

wahlglobal.com

Kentico

wahlpro.com

Digital Ocean

somahaircare.com

Digital Ocean

wahlbarberbattle.com

Digital Ocean

wahlanimal.com

Mindfire Communications, Inc.

 

 

Wij delen onder meer uw persoonlijke gegevens met onze Dienstverleners om de gegevens te verwerken die we via uw gebruik van de Websites hebben verkregen.

 

Veilig gebruik van de Websites van Wahl

Ondanks ons veiligheids- en privacybeheer, kan Wahl niet garanderen dat de Websites geheel vrij zijn van illegaal, beledigend of anderszins ongepast materiaal of dat u geen ongepast of illegaal gedrag van andere gebruikers tegenkomt bij gebruik van de Websites. U kunt Wahl helpen door ons op de hoogte te stellen van elk ongewenst contact door contact met ons op te nemen met behulp van de onderstaande informatie. 

 

Uw privacyrechten in Californië

Onder de California Civil Code, artikel 1798.83 (bekend als de wet "Shine the Light"), kunnen leden en klanten van Wahl die in Californië wonen, bepaalde informatie opvragen over onthulling in het voorgaande kalenderjaar van persoonlijke gegevens aan derden voor directmarketingdoeleinden . Indien u een dergelijk verzoek wilt indienen, kunt u ons schrijven op het onderstaande adres of via privacy@wahlclipper.com met "Request for California Privacy Information” (Verzoek om informatie over de privacy in Californië) in de onderwerpregel en in de inhoud van uw bericht. We zullen uw verzoek inwilligen binnen dertig (30) dagen of anderszins vereist door de statuten. Houd er rekening mee dat niet alle gegevensuitwisselingen worden afgedekt door de wet "Shine the Light” en dat alleen gegevens betreffende afgedekt delen in ons antwoord worden behandeld.

 

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Wahl kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie van deze Privacyverklaring zal van toepassing zijn op ons gebruik van uw informatie en is bevindt zich op https://www.wahl.com/privacy. U kunt contact met ons opnemen om eerdere versies op te vragen. We zullen u op de hoogte brengen van wezenlijke wijzigingen in dit beleid door een melding op de Websites te plaatsen of door u een e-mail te zenden naar een e-mailadres dat is gekoppeld aan uw account voor de Websites, indien van toepassing, en de eventuele wijzigingen bieden op een wijze dat u die "in één oogopslag" kunt overzien.